Workshop: Werken in de kinderopvang met aandacht

 

Deze workshop is bedoeld om pedagogisch medewerkers kennis te laten maken met meditatie en het trainen van aandacht. En om het bewustzijn te vergroten van het belang van het hebben van volle aandacht in het contact met het individuele kind.

Deze workshop richt zich op pedagogisch medewerkers die werken met baby's, maar is ook (in aangepaste vorm) te volgen door medewerkers die werken met oudere kinderen.

 

Het werk in de kinderopvang kan soms routinematig zijn. Elke dag staan dezelfde handelingen op het programma; de kinderen verzorgen, eten of drinken bereiden, een boekje lezen, de kinderen naar bed brengen. Juist in de routinematige handelingen verslapt soms de aandacht en schuilt het gevaar dat pedagogisch medewerkers op de automatische piloot aan het werk zijn. Terwijl het voor kinderen juist zo belangrijk is om op tijd en in het een-op-een contact volle aandacht te hebben. Binnen deze volle aandacht is de kans groot dat de baby positieve ervaringen opdoet en hierdoor ook positieve verwachtingen opbouwt. Dit vergroot het (zelf)vertrouwen bij de baby.

 

Er wordt aangesloten bij de visie van kinderarts en pedagoog Emmi Pikler. Dat juist tijdens de verzorgingsmomenten, in het een-op-een contact, die volle aandacht zo belangrijk is.

Ook wordt aangesloten bij uitkomsten van het meest recente onderzoek naar de ontwikkeling van het babybrein. Zo blijkt o.a. dat baby's zeer gevoelig zijn voor stress in hun omgeving. Extra belangrijk dus dat de pedagogisch medewerker die met baby's werkt, volop met zijn/haar aandacht in het moment kan zijn. Met volle aandacht bij de interactie met de baby zijn, genieten van het contact en eventuele persoonlijke problemen even laten voor wat het is.

 

Naast kennis en bewustwording, leert de cursist in deze workshop met simpele aandachtsoefeningen om zich bewust te zijn van zijn/haar aandacht en zich bewust te zijn van gedachten. Hierdoor kan er een bewuste keuze gemaakt worden waar hij/zij met zijn/haar aandacht wil zijn. Bij de boodschappen van thuis, of hier en nu bij het kind.

 

Les 1 van meditatie is voor de meeste mensen een graag gehoorde les: Je kunt het niet fout doen. Je doet het al als je het doet. Je hoeft niet je best te doen, het is simpel en eenvoudig.

 

Mensen die de aandachtsoefeningen regelmatig doen, geven aan het gevoel te hebben dat ze zich bewuster zijn van wat ze doen, de kwaliteit van interacties omhoog gaat en ze meer tijd over houden.

 

Na afloop van deze workshop:

  • is de cursist zich bewust van het belang van volle aandacht geven aan het individuele kind (passend binnen de visie van Emmi Pikler en aansluitend bij de uitkomsten van onderzoek naar het babybrein);
  • heeft de cursist ervaring opgedaan met meditatie;
  • heeft de cursist ervaren wat aandacht is, en hoe je met simpele oefeningen je aandacht bij het moment kunt houden.

Bij deze workshop is het van belang dat de cursisten zelf kiezen voor deze workshop en open staan voor meditatieoefeningen.

Wanneer er gekozen wordt om 2 dagdelen te volgen (i.p.v. 1 dagdeel), kan er meer geoefend worden in het trainen van de aandacht!

 

De trainer, Iris Hartong, heeft jarenlange ervaring met mindfulness. Door regelmatige meditatie- en aandachtsoefening, heeft zij zelf de positieve uitwerking hiervan ervaren in het dagelijkse leven. Iris weet het op een nuchtere manier over te brengen aan anderen en de oefeningen te koppelen aan de dagelijkse praktijk.

 

Locatie: In-company

Aantal dagdelen: 1 x 3 uur of 2 x 2,5 uur

Aantal deelnemers: maximaal 12

 

Kosten van de training:

1 x 3 uur  550,00

2 x 2,5 uur 950,00

 

Dit bedrag is inclusief:

  • telefonische intake
  • cursusmap
  • schriftelijke evaluatie na afloop van de workshop

Dit bedrag is exclusief:

  • reiskosten ( € 0,19 per km)
  • reistijdvergoeding vanaf 150 km v.v.

De kosten van de training zijn vrijgesteld van BTW.