BIJSCHOLING KINDEROPVANG

Iris Hartong Training & Coaching is CRKBO geregistreerd, met als gevolg dat de kosten van de trainingen BTW vrij zijn

 

De trainingen en workshops zijn praktijkgericht en gebaseerd op ervaringsleren met als doel deskundigheidsbevordering en daarmee kwaliteitsverbetering. De trainingen worden op locatie gegeven door Iris Hartong. Iris heeft jarenlange ervaring als docent en trainer van pedagogen en pedagogisch medewerkers, zowel binnen de kinderopvang als binnen het Hoger onderwijs.

 

In het menu is het aanbod van trainingen en workshops te vinden voor pedagogisch medewerkers die werken met kinderen tussen 0 en 4 jaar (kinderdagverblijf en peuterspeelzaal) en met kinderen tussen 4 en 12 jaar (buitenschoolse opvang).

 

0-2 / 0-4 jaar:

4-12 jaar:

Neem contact op met Iris Hartong wanneer u een op maat training of workshop wenst.